SICO CZ s.r.o. - gumárenská a plastikářská výroba a prodej
Firma
Historie
Firma SICO CZ s.r.o. se řadí mezi středně velké podniky s přibližně 70 zaměstnanci a byla založena v roce 1995 v Hostimě. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22773.
Výroba
Firma SICO CZ s.r.o. je společností zabývající se výrobou lisovaných dílů z technické pryže.
Proces zahrnuje
 • Výběr gumárenské směsi, která splňuje požadavky zákazníka (ve spolupráci s kvalifikovanými dodavateli)
 • Vyhotovení výrobků z technické pryže technologii tlakového lisování IM (injection moulding), metodou komprese CM (compression moulding) nebo metodou TM (transfer moulding)
 • Stříhaní O-kroužků, hadiček a profilů
 • Strojové začišťování za studena, resp. konečné zpracování temperováním, čištěním a kontrolou hotových součástek
 • Obchodování s produkty z technické pryže, plastu a pryžokovovými produkty
 • Balení, označení a expedice hotového zboží
Zboží distribuujeme zejména formou přímých subdodávek známým německým automobilkám, firmám elektrotechnického průmyslu, strojírenského průmyslu, firmám zabývající se výrobou bílé techniky. Našeho tržního podílu dosahujeme nejen díky cenám našich produktů, ale i díky věrohodnosti naší společnosti zejména ve stále vysoké kvalitě dodávaných dílů.

Politika
 • Orientace na zákazníka: Služby, kompetence, inovace a flexibilita by měly být pojmy, které si zákazník automaticky spojí se společností SICO.
 • Vedení a řízení: Vedení podniku se snaží vytvořit příjemné pracovní zázemí, ve kterém jsou zaměstnanci motivováni tak, aby prosadili své schopnosti ku prospěchu společnosti. Mimo jiné se vedení podniku permanentně snaží podat mimořádné výkony, jejichž základy jsou popsány v této příručce, a tím jednoznačně naplnit vizi o stabilní a dlouhodobé budoucnosti podniku.
 • Zřetel na zaměstnance: Každý podnik je tak dobrý, jak jsou dobří jeho zaměstnanci. Z tohoto důvodu bychom měli využívat schopností našich zaměstnanců a zapojovat je do rozvoje podniku. Plnohodnotné informace a školení zlepšují kvalifikaci našich zaměstnanců. Návrhy na vylepšení jsou od našich zaměstnanců očekávány a podporovány.
 • Pojetí procesů: Spolu související činnosti a zdroje jsou chápány jako proces. Tyto následně vedou k předpokládaným výsledkům a k efektivnímu využívání zdrojů.
 • Dodržování zákonů a úředních směrnic: Jsme povinni dodržovat všechny zákony, normy a předpisy podniku, které se nás týkají. Nejvyšší premisa má přitom management bezpečnosti, obzvláště bezpečnost práce a ochrana zdraví našich zaměstnanců a partnerů.
 • Neustálé zdokonalování: Naším dlouhodobým cílem je neustále se zdokonalovat. Z tohoto důvodu jsme velmi přístupní k návrhům na změny.
 • Objektivní přístup k nalezení řešení: Účinná a logická rozhodnutí v našem podniku se dějí na základě zpracovávání a analýzy čísel, dat a faktů.
 • Dodavatelsko-odběratelský vztah ku vzájemnému prospěchu: Naší snahou je optimalizovat dodavatelsko-odběratelské vztahy vedoucí k co nejlépe možnému vzájemnému prospěchu všech zúčastněných stran.
 • Ochrana životního prostředí: Ochrana životního prostředí, tj. snížení emisí a redukce spotřeby přírodních zdrojů, je v souladu s našimi jakostními a ekonomickými cíly.

Procesně orientovaný model management systému

Procesně orientovaný model management systému  
Nebezpečné látky
Používané materiály při pracovních postupech a procesech jsou zásadně nejdříve prověřeny z důvodu, zda nemohou ohrozit zdraví zaměstnanců. Materiály jsou evidovány a tato bezpečnostní dokumentace je k dispozici na smluveném místě.

Životní prostředí
Ochrana životního prostředí, tj. redukce emisí a spotřeby přírodních zdrojů, je v souladu s našimi cíly v oblasti kvality a hospodářské efektivnosti. Na jedné straně rozvíjíme a realizujeme koncept zpracovávání odpadů, který odlehčuje životní prostředí, chrání zdroje a poskytuje hodnotný materiál. Na druhé straně dbáme během naší vlastní provozní činnosti na to, aby nedošlo:
 • k nedovolenému znečištění ovzduší
 • k překročení přípustné hlučnosti
 • k nepřípustnému znečištění vody

Produkty
© SICO CZ s.r.o. | Hostim 183, 671 54 | tel.: 00420/515 258 226 | fax: 00420/515 258 016 | e-mail: sicocz@sicocz.cz | web: www.sicocz.cz | © Jan Forman (2008)